35 miljoner kronor till civila samhället och trossamfunden som

2757

SOU 2003:125 Fyra rapporter om folkbildning

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten. Myndigheten för stöd till trossamfund Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till trossamfund och dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Den övervägande delen fördelas som generella organisationbidrag. Under verksamhetsbidrag sorterar två olika typer av bidrag (bidrag för teologisk utbildning och bidrag för andlig vård inom sjukvården.).

  1. Studieadministrationen ku
  2. Högt över fjällen där flyger en ko
  3. Skolan vardegrund
  4. Lagfarter skåne

5 och diskussionen om vad det särskilda beslutsorganet skall heta. b. 5 a §. indikationer på att myndigheten brustit i detta avseende, men vid en översyn av SST:s organisering bör detta perspektiv beaktas särskilt. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Kent Eriksson Kopia till Finansdepartementet/ESA Nämnden för statligt stöd till trossamfund Regeringens råd för kontakt med trossamfunden organisationen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (nedan SST) inte är ändamålsenlig utifrån dess nuvarande uppdrag. Kollegiet instämmer också i den ansats som tas i rapporten om att skapa möjligheter för att lägga samman uppgifter rörande trossamfundsfrågor till en enda myndighet. Däremot Myndigheten för stöd till trossamfunds uppdrag är att främja en dialog mellan staten och trossamfunden, bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, pröva frågor om statsbidrag till trossamfund och föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om Myndigheten för stöd till trossamfund myndighetsreg1 | februari 23, 2021 Organisationsnr: 202100-5141 Myndigheten för stöd till trossamfunds webbadress Postadress: Box 14038 167 14 Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18 167 51 Bromma E-post: info@myndighetensst.se Telefon: 084536870 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17 801 • 118 94 Stockholm • Medborgarplatsen 3 • tfn 08-566 219 00 • fax 08-566 219 98 • info@mucf.se • www.mucf.se 0-02-04 Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisation - Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Dnr Ku2015/02717/D) (e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se) Yttrande över Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisering – Om lednings-formen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ku2015/02717/D) Hur samspelet mellan samhällets myndigheter och trossamfund ser ut varierar i tid och rum.

Telefon, fax och e-post. Telefon 08-453 68 70 (växel) Fax 08-453 68 29 E-post: info@myndighetensst.se E-post personal: namn.efternamn@myndighetensst.se Läs mer: kontaktuppgifter till myndighetens personal.

Fler myndigheter om coronaviruset - Krisinformation.se

34. Nämnden för statligt stöd till trossamfund. politics, or sociology of religion. Nämnden för Statligt Stöd för Trossamfund (SST).

Sms-information om nya nationella allmänna råd

Myndigheten för statligt stöd till trossamfund

Övriga statliga myndigheter som vi har underlag för analyseras som en grupp.

Myndigheten för statligt stöd till trossamfund

Insatser av andra statliga myndigheter SOU 2005 : 60 - - - 7 . Myndigheten samverkar med frivilliga försvarsorganisationer , trossamfund och enskilda frivilliga  Myndigheten skall följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela som finns . už Presstödsnämnden prövar ansökningar om statligt stöd till dagstidningar . Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund handlägger ärenden som  Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige.
Drottningen berg norge

Statliga bolag (samtliga) Sveaskog; Swedavia; Myndigheten för stöd till trossamfund. Revisionsberättelser Visa dokument. 2007 Revisionsrapporter På denna kanal visas material från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) Myndigheten för stöd till trossamfund har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.

5 a §. indikationer på att myndigheten brustit i detta avseende, men vid en översyn av SST:s organisering bör detta perspektiv beaktas särskilt. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Kent Eriksson Kopia till Finansdepartementet/ESA Nämnden för statligt stöd till trossamfund Regeringens råd för kontakt med trossamfunden organisationen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (nedan SST) inte är ändamålsenlig utifrån dess nuvarande uppdrag. Kollegiet instämmer också i den ansats som tas i rapporten om att skapa möjligheter för att lägga samman uppgifter rörande trossamfundsfrågor till en enda myndighet. Däremot Myndigheten för stöd till trossamfunds uppdrag är att främja en dialog mellan staten och trossamfunden, bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, pröva frågor om statsbidrag till trossamfund och föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om Myndigheten för stöd till trossamfund myndighetsreg1 | februari 23, 2021 Organisationsnr: 202100-5141 Myndigheten för stöd till trossamfunds webbadress Postadress: Box 14038 167 14 Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18 167 51 Bromma E-post: info@myndighetensst.se Telefon: 084536870 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17 801 • 118 94 Stockholm • Medborgarplatsen 3 • tfn 08-566 219 00 • fax 08-566 219 98 • info@mucf.se • www.mucf.se 0-02-04 Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisation - Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Dnr Ku2015/02717/D) (e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se) Yttrande över Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisering – Om lednings-formen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ku2015/02717/D) Hur samspelet mellan samhällets myndigheter och trossamfund ser ut varierar i tid och rum.
Betala arbetsgivaravgift datum

Myndigheten för statligt stöd till trossamfund

Myndigheten för press, radio och tv. 34. Nämnden för statligt stöd till trossamfund. politics, or sociology of religion. Nämnden för Statligt Stöd för Trossamfund (SST). SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund, bl a statsbidrag.

5 a §. indikationer på att myndigheten brustit i detta avseende, men vid en översyn av SST:s organisering bör detta perspektiv beaktas särskilt. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Kent Eriksson Kopia till Finansdepartementet/ESA Nämnden för statligt stöd till trossamfund Regeringens råd för kontakt med trossamfunden organisationen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (nedan SST) inte är ändamålsenlig utifrån dess nuvarande uppdrag. Kollegiet instämmer också i den ansats som tas i rapporten om att skapa möjligheter för att lägga samman uppgifter rörande trossamfundsfrågor till en enda myndighet.
Hur lång tid tar det att överföra pengar från paypal till swedbank

vald mot kvinnor i krig
mvc falkoping oden
over temperature trip
vem vaktar
sveriges järnvägar.se
fullgangen graviditet
sundbyholm travbana restaurang

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS YTTRANDE ÖVER

Gällande förslag till förordning om ändring i Förordning (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund föreslås följande ändringar i förslaget: a. 5 §. Se p. 5 och diskussionen om vad det särskilda beslutsorganet skall heta. b. 5 a §. Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige.


Mat elle lockdown house party
uddevalla gymnasieskola östrabo

Bidrag täcker inte kostnad för hoten mot judar - DN.SE

Vi har efter en sammanvägd bedömning funnit att Nämnden för statligt stöd till trossamfund bör ombildas till enrådighetsmyndighet. Övriga trossamfund erhåller statligt stöd för att bedriva aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Myndigheten för stöd till trossamfund – Wikipedia

5 och diskussionen om vad det särskilda beslutsorganet skall heta. b. 5 a §. Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige.

Postadress. Myndigheten för stöd till trossamfund Box 14038 167 14 Bromma Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till trossamfund och dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet Förordning med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund Särskilda regler om lokal- och anpassningsbidrag 1 § Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att 1. främja en dialog mellan staten och trossamfunden, 2. bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, 3. pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund, Den 15 mars 2010 blev han generalsekreterare för dåvarande Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) (senare direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund).