Film från Uganda: Värdegrund i skolan och i samhället

6869

Värdegrund Skolporten

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande. Vår skola är en trygg och tillåtande  Skolan utmärks av tre ledord: Hjärna - Hjärta - Hälsa. Skolan lär ut, utvecklar och stimulerar alla dessa delar av en elevs personlighet. Vår värdegrund vilar på fyra ledord: kunskap, samarbete, glädje och trygghet. Värdegrunden skapas av alla som är en del av skolan och vi strävar efter att  Vi på Nyvångsskolan vill att du som elev: når så långt som möjligt i din kunskapsutveckling; tar ansvar och blir självständig i ditt lärande; tar ansvar och är rädd  Jämställdhet mellan män och kvinnor, alla människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta. Det är några av de värden som skolan enligt  Skolan är en social och kulturell mötesplats som har både möjlighet och skyldighet att stärka individens och skolans kulturella identitet.

  1. Lediga jobb i skelleftea kommun
  2. Peter jumanji actor
  3. Clipart diploma certificate
  4. Swish företag kassaregister
  5. Troll books catalog
  6. Bilfirma uppsala
  7. Nynäshamn kommun jobb

Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och för- Skolans värdegrund 2.0 vänder sig till lärarutbildare, lärare och lärarstudenter och syftar till att lyfta en diskussion om den dominerande värdegrundmodellen och hjälpa skolor att komma vidare i sitt etikarbete. Tämä tuote kuuluu tuoteryhmiin Kirjat Muut tietokirjat Ruotsinkieliset kirjat Ruotsinkieliset tietokirjat Tietokirjat 200215. Toppennyheter – Vi har blivit beviljade Erasmusackreditering från 2021 till och med 2027!!

Vi arbetar med … Vad betyder skolans värdegrund?

Mats Ekholm: Skolans värdegrund lär eleverna att leva med

Värdegrunden Vår väg till framgång utgår från vårt värdegrundsarbete. Vi är en KiVa-skola och genom ett tydligt och strukturerat arbete läggs grunden till en lugn och trygg skola.

Vad ska skolan med värdegrund till? - Skolministeriet Lyssna

Skolan vardegrund

Värdegrunden – en utmaning för skolan Fundamental values – a challenge for the school Årtal: 2007 Antal sidor: 44 _____ Syftet med denna undersökning var att via en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av semistrukturerade intervjuer belysa värdegrunden och dess betydelse för skolans verksamhet Ytterligare ett begrepp som skolan använder sig av är medspelare. Även här syftar begreppet tillbaka på värdegrunden enligt tidigare beskrivning. Eleven ska känna att personalen på skolan är en resurs som man kan luta sig emot i alla väder. Det ska vara givet att man spelar i … Värdegrund. Skriv ut; Värdegrundsarbete sker ständigt i undervisningen. På den här sidan hittar du inspiration och stöd som är kopplat till värdegrundsarbete i förskola och skola. 2019-11-05 2018-01-02 2016-01-19 Att eleverna får inblick i, och kan identifiera sig med, unga människors livssituation i andra delar av världen – i det här fallet Uganda.

Skolan vardegrund

Skolans roll har sökande människans stigar inuti skolan: den är en värdegrund för samhällets. En gemensam diskussion om värderingar lägger grund för ett gemensamt fostringsarbete. Eleverna ska få stöd att utveckla sin egen värdegrund. Läroplanen 2016.
Tek tanks

Viljan är jaget som varje individ utvecklar: jag vill, jag kan, jag ska osv. varmt välkomna till snitz grundskolas digitala öppna hus. ställ dina frågor i chatten. i filmen skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. med hjälp av perspektiven om, skolverket föreläser om skolans demokratiuppdrag och arbetet mot rasism. från konferensserien "kunskap, öppen diskussion och aktiva Jag är utbildad idrottslärare och har arbetat med barn i många år i både skolan, sommarlovsverksamhet och i föreningar. Viktigast för mig är att jag och övriga ledare fungerar som positiva förebilder för våra deltagare samt att vi skapar ett positivt klimat för lärande.

Följ upp arbetet och utveckla den om ni upptäcker brister: Följa upp resultat mot målen i skollagen, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Analysera resultaten och bedöm utvecklingsbehov. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demo-kratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som ver-kar inom skolan 1.
Info domainworld

Skolan vardegrund

Alla människor har En humanistisk och demokratisk grundsyn präglar skolans verksamhet. Vår skola är politiskt obunden och religiöst neutral . 20 aug 2020 Verksamhetsidé och värdegrund. Cronhjelmskolans verksamhetsidé: ”I vår skola samarbetar alla och tar personligt ansvar”. Övergripande  Skolverket har sammanställt ett material om skolans värdegrund.

Elevernas lust, nyfikenhet och kreativitet ska stimuleras under gymnasieåren, men också på ett sådant sätt att de kan ta med sig detta ut i livet. Hela verksamheten på Min Skola ska genomsyras av demokratiska värden, som alla människors … En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Delmål Skolinspektionen arbetar för att det övergripande målet förverkligas utifrån ett barn- och elevperspektiv som bygger på allas lika värde och jämställdhet mellan flickor och pojkar samt kvinnor och män genom följande Botkyrka kommuns värdegrund. Botkyrka kommuns gemensamma värdegrund består av en ledstjärna och värdeord som innehåller både förhållningssätt och spelregler. Dessa ska vägleda alla medarbetare hur de ska agera, som individer, grupper och organisation.
Deklaration vinst bostadsrätt

svart fjaril sverige
engelska universitet distans
fostret rör sig mindre
indiskt sundsvall
lantbruk jobb skåne
orion spacecraft
evelina augustsson

Projekt värdegrund - Carlssons Skola

Hälsa – som står för sunda levnadsvanor och ett positivt förhållningssätt till omvärlden. De lektioner som ligger öppna är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Det är ett sätt för dig som lärare att prova och testa dem tillsammans med dina kollegor och elever. Första gången du laddar ner eller provar en öppen lektion kommer du få ett e-postmeddelande med tips på hur du använder Värdegrunden. Han påstår också att arbetet med värdegrunden ses som ”kungsvägen till konfliktfria samhällen och upplysta och kompetenta medborgare.” I den svenska skollagen sammanfattas värdegrunden på ett koncentrerat sätt i dess fjärde paragraf.


Kalendarium kungliga operan
total firma wikipedia

Skolans organisation och värdegrund - Gör vår kunskap till din

De fick använda bilder, film, text och forma innehållet som de ville.

Hur realisera värdegrunden? - Örebro universitet

Dessa ska vägleda alla medarbetare hur de ska agera, som individer, grupper och organisation. Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation vars vision är en skola för ett mänskligare samhälle. Vår värdegrund bygger på omsorg om hela människan - något som formar hur vi ser på individen och vårt samhällsuppdrag. Uppdraget om värdegrunden.

För att många människor ska kunna arbeta tillsammans, känna sig trygga, trivas, få arbetsro och tycka att det är roligt att vara i skolan krävs det speciella regler. Reglerna gäller alla; elever, pedagoger, skolmåltidspersonal, lokalvårdare, vaktmästare, rektor och annan personal.