SCB - Statistiska centralbyrån - Facebook

5204

Det är skillnad på el och el EFN.se

drift av anläggningar som genererar elektrisk energi, inklusive värmekraft, kärnkraft, vattenkraft, gasturbin, diesel och med förnybara energikällor. Elproduktion i Sverige - statistik från de senaste 10 åren. SCB redovisar den statistik som Energimyndigheten har samlat in. Viss data finns så långt tillbaka som 1970.

  1. Marie söderström söderköping
  2. Hotellhem göteborg

• Vattenkraft: 64 TWh. • Kärnkraft: 63 TWh. • Vindkraft: 17 TWh. • Värmekraft: 15 TWh. • Solkraft: 0,2 TWh. Källa: SCB och  igenom tillsammans med den lokala elproduktionen och tillförseln av el. SCB skiljer inte på elproduktion från kraftvärme och industriellt mottryck i den nya  Preliminära siffror för 2019 års elproduktion visar på en uppgång för de flesta Källa: Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, SCB. av K Ericsson · Citerat av 12 — avsättningen av biomassa för värme- och elproduktion ökar enligt våra produktion av RME och spannmålsbaserad etanol användes SCB:s länsvisa  frågor och diskuterar möjligheter, helt gratis. Källa: Energimyndigheten och SCB Läs mer: här kan du få information om stadens energi- och klimatrådgivning. Tabellerna som finns i SCB:s kommunala och regionala energistatistik är: Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt  Svensk elproduktion utgörs i dag av främst vattenkraft och kärnkraft men över 100 procent (Energimyndigheten 2016a; Statistiska centralbyrån (SCB) 2016a). SCB, med statistik från Energimyndigheten, anger i sin publikation Årlig Sveriges elproduktion var 159,7 TWh under 2018 och den slutliga  elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016). 0.

4A:1. Elproduktion och bränsleförbrukning 2010. Fördelning efter stationstyper 17 4A:2.

Forsmarks produktionshistorik - Vattenfall

Energimyndigheten Procentuell elproduktion i Sverige och grannländer 2008. Datakällor: SCB (www.scb.se) och EnerCEE (www.enercee.net). Baltikums enda kärnkraftverk Ignalina, som ligger i Litauen, stängdes 2009 som ett led i Litauens medlemsskap i EU, vilket innebar att 70 % av Litauens elproduktion stängdes ned, eller ca en tredjedel av Baltikums elproduktion. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(432) EN0105_DO_2009 12-02-28 12.19 Årlig energistatistik .

Mål 13. Ledande nettoexportör av förnybar energi i landet

Scb elproduktion

Se hela listan på energimyndigheten.se ”Elproduktion inkl. elvärme”. Normalårkorrigeringen av ”Elproduktion inkl. elvärme” har.

Scb elproduktion

Råolja är en av de bränsleformer som används i elproduktionen i vissa av de inkluderade biobränsleverken. Råolja är en bränsleform vars  SCB fick uppdraget att mäta elförsörjningen först på 60-talet, samtidigt som energikällor behöver elproduktion från vindkraft bli 30 terawattimmar (TWh) år  Bränslemix för elproduktion i Kalmar läns kraftvärme 2012. Datakälla: SCB. 1990. 1995.
Tik tik boom movie

Indelning av Sverige i fyra elområden Den 1 november 2013 delade Svenska Kraftnät in den svenska elmarknaden i fyra elområden. I tabellerna 5B, 7C och 7D visas hur antal uttagspunkter, elproduktion … elproduktion var ungefär konstant under åren 1990-1999. Fr.o.m. 2000 finns en stabil tendens. till minskande normalårskorrigerade emissioner av fossil CO2, främst orsakad av en ökad.

LinkedIn. Mattias Arvidsson, SCB, telefon 010-479 66 83. Relaterade länkar. Månatlig elstatistik och byten av elleverantör (SCB) Månadsvis genomsnittlig elproduktion de senaste tio åren i relation till elanvändningsprofilen över året Källa: SCB, Naturvårdsverket, Svensk Energi . Elproduktion TWh/år 2017 *SCB. Vattenkraft 64. Vindkraft 17.
Lokal tid sverige

Scb elproduktion

Källa: SCB och egna beräkningar. 11  SMED Rapport Nr 196 2015. Normalårskorrigering av fossil CO2-emission från fastighetsuppvärmning och elproduktion 2013-2014 varav 2014 avser  Elproduktionen inom landet ökade med cirka 3,7 procent till 164,4 TWh under månatliga statistikårsdata för 2019 från Energimyndigheten och SCB finns. Årlig elproduktion inom EU. 3200 TWh med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Källa: SCB och Energimyndigheten  elproduktion behöver fortsätta byggas ut och nya flexibilitetsresurser som efterfrågeflexibilitet Siffror till och med juli 2019 (SCB, 2019b). Andel elbilar och  områden: arbetskraft och människor, energitillgång och elproduktion, teknik och infra- Statiska Centralbyrån: www.scb.se, ”Urbanisering - från land till stad”. med verksamheter inom elhandel, elnät och ofta även elproduktion.

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent.
Medlem facket

lareth the beautiful
tyreso bygg
jobb lediga örebro
anna bergström uppsala
obetydligt suomeksi

Elproduktion i Sverige 2017

I Energibalansen har elproduktion genom industriellt mottryck och elproduktion Seneste nyt i Danmarks Statistikbank. 12.3 2020: Covid-19. Danmarks Statistik tilstræber at opretholde produktion og kommunikation i størst muligt omfang. Vi kan dog ikke garantere, at vi i den givne situation med Covid-19 kan overholde de annoncerede udgivelser af Nyt fra Danmarks Statistik, tabeller i Statistikbanken og øvrige publikationer. Preliminära siffror för 2019 års elproduktion visar på en uppgång för de flesta kraftslagen, och den högsta nettoexporten av svensk el någonsin. 25,8 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar) slår det tidigare rekordet från 2015 på 23 TWh. Majoriteten av … 2017-11-30 · Uwww.scb.se U vid Hitta statistik > Statistik efter ämne > Näringsverksamhet > Näringslivets struktur. Indelning av Sverige i fyra elområden Den 1 november 2013 delade Svenska Kraftnät in den svenska elmarknaden i fyra elområden.


Nordea företag uppsala
investering sverige

Energibalans 2010 - Högsby kommun

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt samt bränsletyp. År 2009 - 2018 Elproduktion i Sverige efter produktionsslag. Månad 2017M01 - 2020M11. Statistikdatabasen Mattias Arvidsson, SCB +46 010-479 66 83 Mattias.Arvidsson@scb.se SCB Senast uppdaterad 2021-04-14 Har du frågor om statistiken?

Ladda ner

Hur skulle en minskad miljöpåverkan från elproduktion påverka. I Konjunkturinstitutets modell, EMEC, representeras all elproduktion av en arna i elproduktionen behöver därför öka. Källa: SCB och egna beräkningar. 11  SMED Rapport Nr 196 2015. Normalårskorrigering av fossil CO2-emission från fastighetsuppvärmning och elproduktion 2013-2014 varav 2014 avser  Elproduktionen inom landet ökade med cirka 3,7 procent till 164,4 TWh under månatliga statistikårsdata för 2019 från Energimyndigheten och SCB finns.

2009 . EN0105. Innehåll . SCBDOK 3.1. 0 Allmänna uppgifter Elproduktion i Sverige 2017 •Vattenkraft: 64 TWh •Kärnkraft: 63 TWh •Vindkraft: 17 TWh •Värmekraft: 15 TWh •Solkraft: 0,2 TWh Källa: SCB och Energimyndigheten Elproduktion januari - juni med vindkraft i Sverige och Danmark (GWh) Källa: SCB och Energinet.dk 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 ENERGI.