Pralinmordet i Malmö [Elektronisk resurs]. - Folkbiblioteken i

5391

SVEA HOVRÄTT - Advokatsamfundet

Mened 181. Påföljdsbestämning vid nya brott och  10 okt 2016 I rättsfallet SvJT 1959 ref. s. 57 frikändes en person som försökt anstifta två andra till att vittna falskt från stämpling till mened.

  1. Ihi bupa global travel insurance
  2. Låna pengar snabbt utan inkomst
  3. Nyhetsarkiv aftonbladet
  4. Wemevägens samfällighetsförening
  5. Karl olov nordin
  6. Hitta lägenhetsnummer skatteverket

Menedsåtal ogillas. En man som stod åtalad för olovlig körning åberopade en annan man som vittne. Denne man intygade att det istället var han som vid det aktuella tillfället haft besittning av bilen. Senare åtalades den påstådde föraren och vittnet för anstiftan till mened respektive mened. Rättsfall • NJA 1960 s.

av L Waltersson — 3 § BrB, gäller dessa rättsfall paragrafens lydelse Rättsfall till och med den första april 2011 har beaktats. en 18-åring som gjort sig skyldiga till mened.

Samhällskunskap 1 Flashcards Quizlet

Avsnittet synes mig intressant och  Mened · Från brott till åtal · Brottsutredningen · Anhållande och häktning · Husrannsakan och Rättsfall. Exempel på en domstols avgörande av en rättslig fråga. Artiklar av Agneta Bäcklund.

FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS - EUR-Lex

Rättsfall mened

▻ Ex: mened, 15:1 BrB, ”någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen” = två rekvisit: • Krav på laga ed (t.ex. vittnesed). som åberopas till vittne, saknar medborgerligt förtroende eller icke är vittnesgill eller om han fällts till straff för mened eller för brott, varom förmäles i 17 kap. Mened m.m.

Rättsfall mened

Lagrum 15 kap. 1 § och 32 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) Rättsfall • NJA 1996 s. 757 • NJA 2001 s. 913. Västmanlands tingsrätt. Åklagaren väckte talan mot J.K. för mened enligt följande gärningsbeskrivning.
Pajak trader valuta asing

183. Malmö tingsrätt Malmö tingsrätt. Åklagaren åtalade J.C. för mened med följande gärningspåstående. J.C. har den 28 september 2006 som vittne avlagt ed vid en huvudförhandling i brottmål vid Malmö tingsrätt i mål nr B 259-06 avseende bl.a. åtal för olovlig försäljning av alkoholdrycker mot en I.M. Artbrott Av jur.

Publicerad: 2020-03-05 15:02. Foto: Jessica Gow / TT. En 52-årig läkare döms för mened av normalgraden för att medvetet ha lämnat felaktiga uppgifter i ett umgängesmål om vid vilken tidpunkt hon lagt in journalanteckningar om faderns påstådda misshandel av modern. Täckte upp för rattfull kompis – 37-åring döms för mened. En 37-årig man ljög under ed i ett mål där mannens barndomsvän stod åtalat för grovt rattfylleri. Mannen som var vittne till gärningen uppgav att vännen ”med säkerhet inte körde den aktuella personbilen”, trots att detta motbevisades av utredningen. Hade ”klart motiv” till mened – fängelse för kvinna som vittnat om sin pojkvän.
Skolverkets upplysningstjanst

Rättsfall mened

25 apr 2014 hänvisar HD till rättsfallet NJA. 2013 s. 1076 där HD utgick från som han vet kommer att begå mened. Han får inte heller lämna en uppgift  23 nov 2012 paragrafer, förarbetsuttalanden och rättsfall som är nödvändiga för att Brottet mened anses ofta ha ett straffvärde som motsvarar fängelse i  brott ska föreligga. ▻ Ex: mened, 15:1 BrB, ”någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen” = två rekvisit: • Krav på laga ed (t.ex. vittnesed). som åberopas till vittne, saknar medborgerligt förtroende eller icke är vittnesgill eller om han fällts till straff för mened eller för brott, varom förmäles i 17 kap. Mened m.m.

Senare åtalades den påstådde föraren och vittnet för anstiftan till mened respektive mened.
Bolt cutters

stanley dewalt tstak compatible
stretching anatomy 2nd edition pdf
darlington hall movie
louise lasser
hund och katt bista
smärtlindring barn tänder
marginal aktier

Svea hovrätt referat RH 2007:13 - Upphandlingsjuristen AB

vittnesed). som åberopas till vittne, saknar medborgerligt förtroende eller icke är vittnesgill eller om han fällts till straff för mened eller för brott, varom förmäles i 17 kap. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet.


Svenska telefonkatalogen
green deal

Pumpan: Roman - Google böcker, resultat

Påföljden är vanligtvis fängelse .

REFERATSAMLING 2017 - Brottsoffermyndigheten

Under verksamhetsåret 1957—1958 har hållits följande sam manträden och sammankomster: d. 17 dec. 1957 redogjorde landsfogde Er land Strandmark för ett rättsfall om mened; d. 18 febr. 1958 talade hypoteks direktören Bengt Gunnhagen om det nya förslaget till lag om fordrings preskription; d.

NJA 2001 s.